Andrej Maťko

Andrej Maťko sa celý život  venuje štúdiu telesnej a duševnej vitality:

“Všetko so všetkým súvisí a najnovšie vedecké štúdie potvrdzujú skutočnosť, že  my sami sme tvorcami nielen nášho šťastia, ale predovšetkým nášho zdravia. Nový vedný odbor, tzv.  epigenetika sleduje súvislosti medzi spôsobom života a kvalitou, resp. nekvalitou a s ňou súvisiacou degeneráciou našich génov. Degenerácia génov je v skratke zhoršená činnosť buniek, orgánov či celého organizmu, ktorá sa odráža v starnutí vedúcemu k smrti.

Nasledovnými prostriedkami možno nedosiahneme večný život, ale určite dokážeme spomaliť starnutie:

  • Strava plná vitálnych látok a redukcia prijímaných kalórií (prerušovaný pôst).
  • Dýchanie a dychové cvičenia Wima Hofa, v ktorých sa hyperventilácia strieda so zadržiavaním dychu. V tele sa v tom čase spúšťajú ozdravné mechanizmy aj otvára sa okno do iných dimenzií (tzv. tretie oko či epifýza).
  • Pohyb a vystavovanie tela prírodným živlom vrátane chladu.

Vitálna strava + pohyb + dýchanie + otužovanie + mentálna hygiena = zdravý, silný a radostný človek

Moja prednáška bude zahŕňať 30-minútovú teoretickú časť a 30-minútové dychové cvičenia.

Teším sa na Vás.”

Andrej Maťko