Helena Ballová

PortDeBras®

Helena Ballová sa cvičeniu  ako lektorka začala venovať už pred viac ako 20-timi rokmi ešte v ére aerobicu. Prešla  si takmer všetkými druhmi skupinových cvičení až objavila PortDeBras®.

“Práve PortDeBras® v spojení s Pilatesom a Jógou mi umožnilo skutočne vnímať svoje telo. Cez telo dokážeme veľmi rýchlo odhaliť ako to s nami je a zároveň tým budovať aj vnútornú harmóniu,” tvrdí Helena Ballová.

Na svojej ceste čo najlepšie sprostredkovať koncept PortDeBras®  dosiahla Helena Ballová úroveň PortDeBras® Elite Trainer, čo jej umožňuje šíriť tento koncept a vzdelávať ďaľších inštruktorov a tento rok  bola poctená funkciou manažéra a koordinátora PortDeBras pre celú Európu.

www.bodyandmind.sk

 

Konštelácie

“S konšteláciami som sa po prvýkrát stretla asi v roku 2006 a tak ma táto metóda zaujala, že z účastníka sa stal postupne lektor. V rámci vzdelávania som absolvovala mnohé, hlavne zahraničné tréningy kde neustále hľadám inšpiráciu. Táto inšpirácia ma vedie na ceste seminárov, ktoré sama lektorujem, no aj organizujem semináre a tréningy so zahraničnými lektormi. Konštelácie sú pre mňa veľmi účinná metóda odhaľovania vzťahov v ktorých žijeme. Vzťahov v tom najširšom slova zmysle: k rodine, priateľom , kolegom, ale aj k veciam a k hodnotám v našich životoch. Čo s tým dokážeme urobiť v našich životoch je už iba na nás.” hovorí lektorka Helena Ballová

www.drfirma.sk
www.hellenainspirations.sk