Jana Lukáčová

Janka Lukáčová sa venuje najstaršej medicíne na svete – Ajurvéde. Hovorí sa, že tá sa na človeka nepozerá ako súbor svalov a kostí, ale cez jeho energiu a pomáha mu nájsť harmóniu.

Zabudli sme počúvať naše telo a prenášame tento spôsob života i na deti. Až nerovnováha a choroby ľudí často privedú k Ajurvéde.