Pavlína Hollá

Pavlína Hollá pracuje ako klasická homeopatka.  Učí laikov používať homeopatiu podľa homeopatických pravidiel a ďalej vzdeláva praktikujúcich homeopatov.