Registrácia vystavovateľa

Záväzná prihláška vystavovateľa-účastníka veľtrhu Fitbioexpo 2019,
12.10., EDISON PARK, PRIEVOZSKA 18, BRATISLAVA 82451

?

?


Cena za umiestnenie ochutnávkoveho stánku ako predajného miesta 250,-€
Cena za umiestnenie nafukovacích nadrozmených predmetov 250,-€


V cene nie je zahrnuté:

  • Registračný poplatok: 35,-€
  • Prenájom konferč. stola: 15,-€ (pri prenájme Octanorm výstavnej plochy- prízemie)
  • Prenájom elek.zásuvky: 15,-€

FitBioExpo bude mediálne podporené v printových médiách a formou billboardovej kampane. Garantom FitBioExpa je Hlavné mesto SR.

Záujemca o účasť na FitBioExpo po zaslaní záväznej objednávky obdrží zálohovú faktúru, ktorá bude splatná do 14 dní od jej vystavenia. Zálohová platba je nevratná.
Zvyšných 50% platby bude vyfakturovaných 30 dní pred konaním sa FitBioExpo.