Registrácia vystavovateľa

Záväzná objednávka na účasť na veľtrhu FitBioExpo - 15.4.2018,
Stará Tržnica, nám SNP, Bratislava

V cene nie je zahrnuté:

  • Registračný poplatok: 35,-€
  • Prenájom konferč. stola: 15,-€ (pri prenájme Octanorm výstavnej plochy- prízemie)
  • Prenájom elek.zásuvky: 15,-€

FitBioExpo bude mediálne podporené v printových médiách a formou billboardovej kampane. Garantom FitBioExpa je Hlavné mesto SR.

Záujemca o účasť na FitBioExpo po zaslaní záväznej objednávky obdrží zálohovú faktúru, ktorá bude splatná do 14 dní od jej vystavenia. Zálohová platba je nevratná.
Zvyšných 50% platby bude vyfakturovaných 30 dní pred konaním sa FitBioExpo.