Feldenkraisova metóda – čo všetko by ste mali o nej vedieť

Feldenkraisova metóda

Je prirodzenou cestou k porozumeniu samého seba; je organickým procesom učenia. Feldenkraisova metóda je celosvetovo uznávaná predovšetkým pre pozoruhodnú schopnosť zlepšiť vzpriamený postoj a držanie tela, jeho flexibilitu a koordináciu.

Využíva organické učenie prostredníctvom pohybu a vnímania, aby nás oslobodila od zvykových vzorcov a pohybových stereotypov, ktoré poškodzujú telo. Prostredníctvom uvedomelého pohybu umožňuje vytváranie a prirodzený rozvoj vzorcov nových – harmonizujúcich fyzické a psychické schopnosti človeka a ich optimálne využitie.

Účinnosť Feldenkraisovej metódy je veľká, úspešne sa uplatňuje v prípadoch liečenia rôznych druhov pohybových obmedzení, chronického napätia a bolesti, či vývojových porúch, využívajú ju profesionálni tanečníci, hudobníci a herci, uplatňuje sa vo vrcholovom športe a v neposlednom rade je určená širokej verejnosti, všetkým tým, čo chcú zlepšiť kvalitu svojho života.

Feldenkraisovu metódu môžu robiť ľudia bez ohľadu na vek, zamestnanie a skúsenosti. Nevyžaduje si žiadnu predchádzajúcu prípravu, alebo špeciálne danosti.    

Čo Feldenkraisova metóda prináša?

 • zlepšenie vzpriameného postoja, väčšiu flexibilitu, lepšiu koordináciu a ľahkosť pohybu
 • redukciu či úplnú stratu bolestí, tenzií a chronických fyzických, psychických a emocionálnych stereotypov
 • rozvoj a rast osobnosti prostredníctvom sebapoznávania pohybom, prehlbovaním vnútorného cítenia a porozumenia somatických príčin vlastných pocitov, citov a psychických návykov
 • porozumenie „ako sa učiť“ efektívne a s radosťou v akejkoľvek oblasti nášho života
 • objavenie princípu, ako nakladať hospodárne so svojou životnou energiou a zvýšiť svoju vitalitu
 • mapovanie a vedomé využívanie vlastného potenciálu

 

Komu je Feldenkraisova metóda určená?

 • ľudom ktorých obmedzuje chronická bolesť, napätie či stuhnutosť v rôznych častiach tela,
 • každému, kto sa zotavuje po úraze, či operácii pohybového aparátu (ako forma rehabilitácie)
 • každému kto je v práci vystavený jednostrannej, alebo nadmernej záťaži (IT pracovníci; manažéri; sedavé zamestnania; fyzicky pracujúci, hudobníci)
 • každému kto chce rozvinúť svoj pohybový potenciál a zlepšiť kvalitu svojich výkonov (profesionálni či amatérski tanečníci, športovci, herci, hudobníci)
 • fyzioterapeutom a profesionálom zaoberajúcim sa pohybom
 • ľudom s vývojovými, psychickými a neurologickými problémami
 • každému, kto si praje pohybovať sa a žiť s väčšou ľahkosťou a rovnováhou

 

Metóda sa praktizuje dvoma spôsobmi:

 1. skupinové lekcie Pohybom k sebauvedomovaniu: ATM – AwarenessThroughMovement®

Lekcia ATM je slovne vedená lektorom. Cvičí sa vo väčšej skupine, kde každý z účastníkov robí individuálne pohyby, ku ktorým je inštruovaný. Lekcia má pevnú štruktúru zloženú z pomalých, jednoduchých pohybov vykonávaných v nenáročných pozíciách (väčšinou v ľahu na chrbte, boku, bruchu, popr. rôzne druhy sedov). Pohyby účastníci vykonávajú v rámci svojich individuálnych dispozícií a fyzických možností. Štruktúra hodín je vytvorená tak, aby umožnila cvičiacim uvedomiť si ich základné návyky pri pohyboch, ktoré im spôsobujú námahu. 

 

Lekcie obsahujú cvičenia, ktoré zlepšujú vnímavosť a orientujú pozornosť do vnútra tela. Nie je to však žiadna gymnastika, či fitness, aj keď je pohyb pre cvičiacich často krát veľkou výzvou. Cvičenie pomáha porozumieť tomu, ako pracuje telo, aké má limitácie, ako ho môžeme ochrániť pred napätím, bolesťou a oslabením. Umožní cvičiacim zistiť nielen to, ako sa hýbu, ale aj to, ako narábajú s dychom, tempom, silou a napätím, a tiež to, aký je ich postoj, teda ako myslia, cítia a vnímajú a to nielen pri pohybe, ale i pri iných činnostiach či konaní. Dĺžka jednej lekcie je obvykle 60 minút.

 

 

 1. individuálne lekcie Funkčnej integrácie: FI – FunctionalIntegration®

Funkčná integrácia je časť Feldenkraisovej metódy, ktorá umožňuje uspokojovať individuálne potreby a záujmy klienta. Ide o individuálny spôsob nervovo-svalovej prevýchovy, ktorý zlepšuje funkčnosť tela.

V FI lektor pomocou jemných, neinvazívnych dotykov vykonáva manipulačné úkony a ich prostredníctvom komunikuje s klientom. Pomocou pohybu sa medzi nimi odohráva neverbálny dialóg, v ktorom lektor pomáha klientovi uvedomiť si, ako je jeho telo zorganizované. Odkrýva mu nesprávne návyky v postavení tela, nové možnosti pohybu a radí mu ako má usmerniť pohyb tak, aby bol organickejší a funkčnejší. Výsledkom tohto špecifického dialógu je zmenená, prirodzenejšia organizácia pohybu a zlepšená flexibilita tela, ktorá sa prejaví pozitívne i v iných aktivitách, ktoré klient bežne vykonáva.

V priebehu celej lekcie zostáva klient pasívny, relaxovaný. FI sa robí väčšinou v ľahu na špeciálnom stole. Dĺžka jednej lekcie je 45 – 60 minút. Cena za prvé stretnutie je 25 €. Po prvom stretnutí sa môžete rozhodnúť, či chcete pokračovať. Cena každého ďalšieho stretnutia je 35 €.

 

Viac o Mgr. Miroslave Kovářovej ArtD. 

Miroslava Kovářová dlhé roky pôsobí v oblasti tanečného umenia na Slovensku ako pedagogička, dramaturgička a manažérka. Je pedagógom na KTT Vysokej školy múzických umení v Bratislave.

Ako jedna z prvých na Slovensku absolvovala štúdium Feldenkraisovej metódy v rámci Feldenkrais ®InternationalTraining Program Wien III. Od roku 2004 učí Feldenkraisovu metódu na VŠMU. Širokú verejnosť vyučuje formou workshopov, pravidelných skupinových cvičení a individuálnych lekcií tejto metódy.

Info : www.feldenkrais.abp.sk