Diana Hô Chí

Diana Hô Chí – v roku 2018 Fitleader skupinový tréner nováčik. Od 3 rokov som sa venovala ľudovým tancom, milujem pohyb a aj preto sa moje kroky začali uberať smerom fitness života. Som kondičný tréner I. kv. stupňa, licencovaná lektorka bodyART, bodyART Stretch, BAX – bodyART Cross, deepWORK, STRONG by Zumba, Jump Bungee Workout. (pozn. v máji si idem ešte robiť školenie na POUND – Rockout. Workout).

Organizujem viachodinové eventy zamerané na rôzne druhy skupinových cvičení a fit pobyty.