Miguel Mendéz

Miguel Méndez, rodák z Nikaraguy začal šíriť svoj kultúrny projekt v roku 1985, keď odišiel študovať na Slovensko. Jeho prvá tanečná skupina sa skladala zo študentov z Latinskej Ameriky, známa pod názvom Sabor Latino. Neskôr založil slovenskú tanečnú skupinu Latino Flash. Štýly tanca, ktoré predstavuje vo svojom programe sú najmä salsa, merengue, mambo, rumba, chachacha, samba, cumbia, palo de mayo a mnoho iných.

Prvá akadémia tanca Miguela Méndeza folklórnych a populárnych tancov Latinskej Ameriky je 4-ročná tanečná akadémia orientovaná na deti a mládež.