Nina Menkynová

Z pohľadu  športovej minulosti je Nina bývalá aktívna pretekárka a členka reprezentačného tímu Slovenska v modernej gymnastike, neskôr trénerka, choreografka a certifikovaná rozhodkyňa.

Dnes sa Nina pod vlastnou značkou „Nina Menkynová” zameriava najmä na terapeutickú prácu, individuálny koučing, ale aj na tímový rozvoj a nadstavbové tréningy mäkkých zručností. Ako psychologicky orientovaný terapeut sa orientuje na osobný rozvoj, vzťahové a rodinné záležitosti, facilitáciu konfliktov a profesionálny sprievod pri procesoch osobnej transformácie.
Zároveň už vyše 10 rokov učí yogu podľa systémov Iyengar školy a tradičnej Ashtanga vinyasa yogy.

Často vo svojej súčasnej praxi prepája práve yogu a terapiu a dosahuje vynikajúce výsledky v zmenách stereotypov, ktoré brzdia v posune hraníc mysle. Výrazne sa zameriava na prácu s dychom a poznanie možností, nevyužitých kapacít a múdrosti tela. Jogu v kombinácii s osobným rozvojom klientov Nina vníma ako synergickú a nesmierne inšpiratívnu cestu.

Yoga ako most medzi mysľou/dušou a telom. Práca s energiou – energia ako obnoviteľny zdroj.

  • Ako môže yoga ovplyvniť naše životné postoje a presvedčenia?
  • Môže mať praktikovanie yogy naozaj vplyv na náš psychický stav? Ako súvisí s našim konaním, myslením, prežívaním?
  • Čo to znamená „obnovovanie energie“?
  • Ako môžme počúvať svoje telo? Akou rečou ono vlastne hovorí?