Peter Jenčík

Spolumajiteľ AOP Pilates štúdia, v ktorom veríme, že ľudia sú šťastní, ak vedia, že cvičia správne a efektívne, s primeranou námahou a viditeľnými výsledkami. Skúsenosti a vedomosti nadobudnuté športovou minulosťou v reprezentácii a vyše 10 ročným pravidelným vzdelávaním využívame v prospech každého, kto sa zverí do našich rúk.