Ekotopfilm – Envirofilm

Cieľom Medzinárodného festivalu filmov o trvalo udržateľnom rozvoji, Ekotopfilm – Envirofilm, je inšpiratívnym spôsobom meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a vytvoriť priestor k otvorenej diskusii o otázkach trvalo udržateľného rozvoja.