Ivana Kachútová, MSc

Pre lekára nie je fyzicky možné, vyhradiť si na každého svojho pacienta dostatočný čas, vysvetliť mu spojitosť výživy s jeho ochorením a nájsť v jeho strave nedostatky a tie spolu s ním odstrániť tak, aby bola pre neho jeho výživa dôležitou súčasťou liečby. To je úlohou nutricionistu – vysokoškolsky vzdelaného odborníka na výživu. Okrem výživového poradenstva vedie semináre o výžive, venuje sa publicistike vedeckej i populárno-náučnej v oblasti výživy. Je spoluautorkou kníh: Sendviče na zdravie, Bežec a lyžica, (Za)chráňte svoje črevo

Prax a vzdelanie:

  • Výživové poradenstvo – Medante
  • Ambulancia klinickej výživy MUDr. Igora Bukovského, PhD., Bratislava
  • Národný ústav detských chorôb, Kramáre, Bratislava
  • stáž – Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)
  • stáž – Výskumné centrum – Viedenská Univerzita, Viedeň
  • stáž – Special Institute for Preventive Cardiology and Nutrition, Viedeň
  • doktorantské štúdium Preventívnej medicíny na LF UK, Bratislava
  • absolvent vysokoškolského štúdia výživy, Master of Science in Nutritional Science, Viedenská Univerzita, Viedeň