MUDr. Zuzana Pitoňáková

Jeden z priekopníkov psychosomatickej medicíny na Slovensku, priaznivec „rodinného lekárstva“ a humanizácie zdravotníctva. Vo svojej praxi všeobecného lekára sa zameriava na komplexný pohľad na pacienta v duchu bio-psycho-sociálneho modelu vzniku a vývoja ochorenia.

Prax a vzdelanie:

  • ambulancia všeobecného lekára – Medante
  • ambulancia všeobecného lekára – Borinka
  • Oddelenie centrálneho príjmu, UNB, Bratislava – 4 ročná prax
  • súkromná prax v oblasti psychosomatickej starostlivosti – 2 ročná prax
  • stáž – Centrum komplexní péče, Dobřichovice
  • stáž – Psychosomatické oddelenie Krankenhaus Barmherzige Schwestern, Viedeň
  • štúdium – Inštitút postgraduálneho vzdelávania v zdravotníctve v oblasti psychosomatickej starostlivosti, Praha
  • Atestácia zo všeobecného lekárstva
  • Absolvent Lekárskej fakulty UK, Bratislava