Nina Menkynová

  • Ako môže yoga ovplyvniť naše životné postoje a presvedčenia?
  • Môže mať praktikovanie yogy naozaj vplyv na náš psychický stav?
  • Čo to znamená „obnovovanie energie“?  
  • Ako môžme počúvať svoje telo? Akou rečou ono vlastne hovorí? 
  • Asana je proces, nie stav.. Je dôležité, ktoré asany máme radi a ktoré nie? Má to súvis s našim prežívaním, alebo s tým, aká sme osobnosť a čo potrebujeme?